Podologie

Een podoloog is een paramedicus die patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. De klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid en nagels situeren als bij het bewegingsstelsel. Ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn die hun oorzaak vinden bij de voet behoren tot het werkveld van de podoloog. Zo wordt de podoloog ook wel eens de 'voetspecialist' genoemd, waarbij het functioneren van de patiënt centraal staat.

Als podoloog spelen we ook een belangrijke rol bij risicopatiënten zoals diabetici en reumapatiënten waarbij extra aandacht noodzakelijk is.

Het doel van een podologische behandeling is het behouden, optimaliseren of herstellen van de gezondheid van de patiënt. U kan terecht bij een podoloog op eigen initiatief of via doorverwijzing van de huisarts of specialist.