Terugbetaling

Een podoloog beschikt over een RIZIV- nummer, hierdoor is er 2 maal per kalenderjaar onder bepaalde voorwaarden terugbetaling mogelijk bij een podologische consultatie voor diabetespatiënten. Dit geldt enkel voor diabetespatiënten die in het 'voortraject of 'zorgtraject' zitten.

Verder voorziet verschillende mutualiteiten een terugbetaling voor mensen ouder dan 60 of 65 jaar dit afhankelijk bij welke mutualiteit u aangesloten bent. Voor meer informatie en voorwaarden kijkt u best op de website van uw mutualiteit.

Wat brengt u dan mee naar het podologisch consult?
Om te kunnen genieten van de terugbetaling voor de voetverzorging moet de patiënt het volgende meebrengen naar het podologisch consult:
- Geldig voorschrift van de huisarts of arts- specialist met vermelding 'voortraject' of 'zorgtraject' en de graad van de risicogroep (1, 2a, 2b en 3)

Volgende mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor podologische zolen:
- Helan
- Vlaams neutraal ziekenfonds
- Neutraal ziekenfonds vlaanderen
- Liberale Mutualiteit

Contacteer mij voor meer info